CAREERS

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 23.10.2020

Các hồ sơ nộp sau thời hạn sẽ được lưu lại cho đợt sau

NỘI DUNG BẢN THU ÂM | THỜI GIAN BIỂU | BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH